Wolontariusze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu kolejny raz wzięli udział w projekcie „Przestrzeń dla młodych”.

Tym razem postanowili przeciwdziałać skutkom trudnego dla wszystkich czasu pandemii i nauki zdalnej, które bardzo negatywnie wpłynęły na emocje oraz zachowania dzieci i młodzieży. Powszechnie obserwuje się u nich izolację, unikanie kontaktów społecznych, niechęć angażowania się we wspólne przedsięwzięcia, utratę poczucia tożsamości grupy. Szczególnie niepokojące jest to dla wolontariuszy, którzy muszą znów nauczyć się być razem, działać dla wspólnego dobra, porozumiewać się z innymi i chcieć na nowo otworzyć się
na świat i ludzi. 

Uczniowie z Łosienia opracowali projekt pn. „Młodzieżowy antydepresant”, w ramach którego zakupili do szkoły zabawne instrumenty: Bum Bum Rurki oraz zestaw diatoniczny.  Kolorowe instrumenty idealnie łączą w sobie walory rozrywkowe oraz edukacyjne. Praca
z nimi nie tyko wprowadza dzieci w świat rytmu, melodii i harmonii, ale także pozytywnie wpływa na spostrzegawczość, wyobraźnię plastyczną oraz umiejętność współpracy w grupie poprzez spontaniczne tworzenie muzyki.

Wolontariusze z Łosienia dziękują organizatorom za umożliwienie im działań, które dają innym radość i pozytywnie wpływają na nasze życie.