Projekt „Biblioteka…Ryzykuję...Wchodzę...” to zadanie realizowane przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie w partnerstwie z Fundacją "Kulturalna Przestrzeń", które składać się będzie z szeregu różnych działań mających na celu zachęcenie do korzystania z oferty biblioteki, do czytania książek mieszkańców gminy Piekoszów.

W projekcie zaplanowaliśmy działania skierowane do różnych grup wiekowych. Chcemy zachęcić do korzystania z oferty bibliotecznej zarówno stałych czytelników ale naszym celem jest przede wszystkim przyciągnięcie nowych odbiorców.

W ramach projektu odbędą się m.in.: spotkania z ciekawymi osobami, konkurs czytelniczy, warsztaty dla młodzieży, warsztaty teatralne dla dzieci, Dzień Otwarty Biblioteki.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2017 roku. Przewidywana liczba odbiorców projektu to około 500 osób (odbiorcy bezpośredni i pośredni).

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83