Rozpoczynamy duży projekt „Jedna książka… jedno miejsce”. Na czym będzie on polegał?

Przed rozpoczęciem kampanii i zaplanowanych w niej działań wybrana zostanie książka, która będzie stanowić jej główne tło. Spośród kilkunastu książek, w drodze głosowania, wybrana zostanie przez czytelników jedna najciekawsza, która będzie głównym motywem dalszych działań.

Głosowanie już trwa, a o szczegółach pisaliśmy wcześniej.

Kampania potrwa do listopada bieżącego roku. Pierwsza zaplanowana akcja to wspólne czytanie wybranej wcześniej książki. Inicjatywa przeprowadzona zostanie nie tylko w bibliotece i jej filiach, ale i w innych jednostkach na terenie gminy. Akcja polegać będzie na tym, że w jednym czasie w różnych miejscach czytana będzie ta sama książka. Z każdej akcji powstaną filmiki, które wrzucimy na nasz kanał oraz stronę internetową.

Kolejną inicjatywą w ramach projektu będzie konkurs na recenzję książki wybranej do kampanii. Konkurs skierowany zostanie do osób w różnym wieku.

Następnym konkursem będzie konkurs ze znajomości książki, który kierujemy do uczniów szkół z terenu gminy, a także do przedstawicieli różnych instytucji, władz gminy, dyrektorów szkół czy nauczycieli. Będzie on przeprowadzony z formie testu z podziałem na II etapy.

Sprawdzianem dla różnych pokoleń będzie również międzypokoleniowe dyktando, w którym udział wezmą uczniowie, seniorzy oraz przedstawiciele instytucji gminnych.

Ciekawym działaniem będzie sesja fotograficzna z książką dla rodzin. Zdjęcia z sesji, wykonane przez profesjonalnego fotografa, za zgodą rodziny, będą wykorzystane na billboardach promujących czytanie. Oczywiście fotki z sesji otrzymają również jej bohaterowie.

Podsumowaniem działań w projekcie „Jedna książka… jedno miejsce” będzie organizacja pikniku czytelniczego w Zajączkowie. Jak na piknik przystało, uczestnicy będą mogli korzystać z leżaków czy hamaków oraz koców, które przyniosą ze sobą. Nie zabraknie poczęstunku i książek. Będą także gry i zabawy związane z książką oraz storytelling. Zostanie zorganizowana literacka gra terenowa, warsztaty plastyczne oraz – na zakończenie – odbędzie się spotkanie autorskie z pisarzem.

Na zakończenie projektu podsumujemy efekty i rezultaty całej kampanii, a także wydamy publikację na temat osiągniętych rezultatów wraz z materiałami zdjęciowymi. Podsumujemy także grywalizację i wręczymy nagrody dla najlepszych.

Katarzyna Czerwińska

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83