W roku ubiegłym, zakończono realizację projektu „Przestrzeń dla młodych”, w ramach którego młodzi ludzie z terenu gminy Piekoszów podjęli się organizacji inicjatyw rozwijających ich talenty czy służących całej społeczności.

Swoje umiejętności we wspinaczce doskonalili Tropiciele Przygód z Zajączkowa. Poprzez wchodzenie na ściankę wspinaczkową, nie tylko w aktywny sposób spędzali czas wolny, ale i uczyli się cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu.

Szkolny Klub Wolontariatu z Łosienia również podjął się realizacji własnej inicjatywy pn. „Rozśpiewany Wolontariat”, w ramach której zakupione zostały jednakowe stroje na chórzystów. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie mogli wykazać się kreatywnością, samodzielnością i realnie wesprzeć Szkołę Podstawową w Łosieniu.

 Za nami pierwsze przymiarki i próby w pięknych strojach. Niestety sytuacja epidemiologiczna w kraju uniemożliwiła nam wyjazdy z występami do współpracujących z nami instytucji. Z nadzieją czekamy na ustąpienie pandemii i możliwość spotkania z naszymi przyjaciółmi – podkreśla opiekun Klubu Sabina Ćwiklińska.

 

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83