Projekt "Biblioteka moim przyjacielem" współfinansowany był w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Polegał on na przeprowadzeniu inicjatyw, które miały za zadanie zachęcić dzieci, młodzież, a także ich rodziców do wspólnego czytania książek, do korzystania z ofert jakie kieruje do nich lokalna biblioteka.

Zadania jakie zostały zrealizowane w ramach projektu to:

- konkursy: plastyczny („Strój współczesnego bibliotekarza”), fotograficzny („Ja i mój zwierzak”) i literacki („W mojej Ojczyźnie”). 

- spotkanie autorskie z Dariuszem Rekoszem;

- dzień otwarty biblioteki.

Projekt trwał od czerwca do końca września 2016 roku.

 

Dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wyniosło 3800 zł.

 

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83