Od czerwca do grudnia 2017 roku Fundacja "Kulturalna Przestrzeń" realizuje projekt "Biblioteka dla czytelnika...czytelnik dla biblioteki", który polega na organizacji konferencji bibliotekarzy z województwa świętokrzyskiego.

Konferencja będzie prowadzona aktywną metodą warsztatową i przedstawi odbiorcom metody pracy i współpracy ze współczesnym czytelnikiem, radzenia sobie z tzw. "trudnym czytelnikiem" czy też podpowie jak przyciągnąć czytelników do biblioteki. Konferencja odbędzie się w październiku.