Projekt dotyczył organizacji konferencji dla bibliotekarzy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Konferencja „Powrót do źródeł”, która miała miejsce w Bibliotece w Piekoszowie 16 listopada, przyniosła wiele ciekawych informacji o możliwościach archiwizacji zbiorów i promocji historii własnego regionu.

 

Konferencja zorganizowana została przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1500 zł.