Projekt dotyczył organizacji konferencji dla bibliotekarzy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Konferencja „Powrót do źródeł”, która miała miejsce w Bibliotece w Piekoszowie 16 listopada, przyniosła wiele ciekawych informacji o możliwościach archiwizacji zbiorów i promocji historii własnego regionu.

 

Konferencja zorganizowana została przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1500 zł.

 

 

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83