Protokół z wyboru ofert na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i plac rekreacyjny dla dorosłych w Podzamczu Piekoszowskim".

PROTOKÓŁ <--- kliknij

Fundacja Kulturalna Przestrzeń

ul. Częstochowska 66

26-065 Piekoszów

woj. świętokrzyskie

NIP: 959-19-65-891

KRS: 0000582868

 fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

 tel. 41 306 11 83