Protokół z wyboru ofert na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i plac rekreacyjny dla dorosłych w Podzamczu Piekoszowskim".

PROTOKÓŁ <--- kliknij