Fundacja Kulturalna Przestrzeń w związku z realizacją projektu pn.: "Plac zabaw dla dzieci i plac rekreacyjny w Podzamczu Piekoszowskim" zaprasza do składania ofert cenowych na realizację w/w zadania.

ZAPYTANIE OFERTOWE <--- kliknij

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY <--- kliknij

MAPA 1, MAPA 2 <--- kliknij

PRZEDMIAR <--- kliknij

FORMULARZ OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI <--- kliknij

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW <--- kliknij